Hidroelektra 021

Postrojenja za povišenje pritiska vode


Postrojenja za povišenje pritiska vode   

    Postrojenja za povišenje pritiska vode (neko ih naziva hidroceli,booster stanice,hidroforska postrojenja) su uredjaji koji se koriste za vodosnabdevanju potrošača kojima je postojeći pritisak iz gradske vodovodne mreže ili iz nekog drugog izvora vodosnabdevanja nedovoljan za normalno korištenje i potrebno ga je podići. Ova postrojenja nalaze svoju primenu u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima.Svi ove urdjaji u glabalu pripadaju pumpnim postrojenjima za povišenje pritiska vode, a prema vrsti upotrebe možemo ih podeliti u tri grupe:   1.Protivpožarna ili sprinkler postrojenja 2.Sanitarna postrojenja 3.Kombinovana postrojenja

   Sva ova postrojenja možete naći u našoj ponudi. Izradjujemo ih prema vašim ličnim zahtevima ili prema zahtevima iz projektne dokumentacije za konkretan objekat, vodeći računa o kvaltetu ugradjene opreme i energetskoj efikasnosti postrojenja.

    Protivpožarna ili sprinkler postojenja

   Ovaj tip postrojenja (naša oznaka HEP-XXXX) koristi se za gašenje početnih požara u objektima gde je ugradjen i mora da ispuni sve zahteve rada u najtežim uslovima. Iz tog razloga je uradjen novi Pravilnik o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara, koji je stupio na snagu 20.01.2018. 

TABELA PARAMETARA POSTROJENJA

Visina objekta
        (m)
Najmanji protok (l/s)
        do 22 m
    23 do 40 m
    41 do 75 m
     iznad 75 m
  5
  7,5
10
12,5

pphuNa slici je primer jednog postrojenja za hidrantsku ili sprinkler mrežu manjeg kapaciteta.

Izradjeno je u skladu sa pravilnikom o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu.Automatika u komandnom ormanu je tako osmišljena da komandni orman poseduje automatski dnevni test pumpi,signalizaciju testa,signalizaciju kvara,automatsko pokretanje u slučaju otvaranja nekog od hidranata,zaštitu od rada na suvu, zaštitu od preopterećenja i zaštitu hidrantske mreže od previsokog pritiska koja blokira test u slučaju kvara voda rasterećenja.Upravljanje pumpama je izvedeno preko pritisnih sklopki, ali može biti uradjeno i na drugačiji način.Postrojenje je opremljeno nepropusnim ventilima na potisnoj strani, a propusnim kugla ventilima na usisnoj i potisnoj strani. Kolektori postrojenja su izradjeni od nerdjajućeg čelika (inox ) AISI 304. Na usisnom kolektoru je zaštita od rada na suvo ,manometar pritiska mreže iz koje se usisava voda na potisnom kolektoru su komandne pritisne sklopke, manometar za očitavanje potisnog pritiska i dve sferične hidroforske posude zapremine po 24l proizvodjača Varem. Upotrebljene su pumpe italijanskog proizvodjača pumpi Pedrollo. Pumpe su robusne i veoma izdržljive. Za osam godina, koliko radimo s ovim pumpama, nismo imali nikakvih problema. Imali smo slučajeve potapanja pumpi u šahtovima gde su bile smeštene i ništa im se nije desilo. Motori su osušeni, zamenjeni ležajevi i pumpe su i dalje nastavile s radom.

Pored navedenog naša postrojenja odlikuju niže cene od konkurencije,dugotrajnost,robusnost,kvalitet izrade i strogo poštovanje rokova isporuke.Sva naša postrojenja isporučujemo na lokaciju ugradnje Postrojena prati Elaborat izvedenog stanja sa garancijom i atestima.

Postrojenja za povišenje pritiska vode u sanitarnoj mreži

sanitarni Na slici je primer jednog našeg postrojenja za povišenje pritiska vode u sanitarnoj mreži za jedan malo veći objekat sa potrošnjom vode od preko 7 l/s.

Ovaj tip postrojenja (naša oznaka HES-XXX) izradjujemo prema vašim ličnim zahtevima ili zahtevima iz projekta za potrošnu sanitarnu vodu. Sastoje se od dve ili više paralelno vezanih vertikalnih ili horizontalnih pumpi čijim radom najčešće upravljaju frekventni regulatori. Upotreba frekventnih regulatora u ovim postrojenjima ima smisla jer pumpe dosta vremena provedu u radu za razliku od postrojenja za hidrantsku ili sprinkler mrežu gde pumpe ceo radni vek rade samo u vreme testa koji obično traje maximalno do jedan minut.Frekventni regulatori u ovim postrojenjima sprečavaju nagla startovanja pumpi,sprečavaju pojave "čekićanja",smanjuju potrošnju električne energije i imaju bolju i tačniju kontrolu izlaznog pritiska.Zbog fine regulacije koja se može postići frekventnim regulatorima, izlazni pritisak je stabilan i ne zavisi od trenutne potrošnje vode. U primeru kao na slici upotrebljen je Italtehnikin frekventni regulator ,specijalno razvijen za kontrolu rada pumpi za vodu. Softver uredjaja je prilagodjen pumpama i svi parametri koji se unose svedeni su na minimum (struja,pritisak,pritisak početka i pritisak zaustavljanja rada pumpe kao i broj paralelno povezanih pumpi). Komunikacija izmedju regulatora je preko RS 485 serijske veze, a broj paralelno vezanih pumpi je ograničen na osam. Moguć izbor izmene master pumpe na svakih sat vremena.

Kombinovana postrojenja za povišenje pritiska vode

kombinovaniNa slici je primer našeg kombinovanog postrojenja za povišenje pritiska vode izradjenog za našeg stalnog kupca.

Ovaj tip postrojenja (naša oznaka HES-XXX) izradjujemo za kombinovane mreže, tj za mreže gde je nemoguće razdvojiti sanitarnu od hidrantske mreže. Izradjujemo ih sa jednom vodećom frekventno regulisanom pumpom i jednom ili više direktno pogonjenih pumpi u paralelnoj vezi. Pritisak u mreži se podesi na vrednost pritiska koji je potreban za hidrantsku mrežu, a ako je prevelik za sanitarnu mrežu onda se u cevovod  sanitarne mreže prema potrošačima doda reduktor pritiska i podesi pritisak koji je dovoljan za rad sanitarne mreže. Uredjaj funkcioniše na sledeći način: Kad se troši voda u sanitarnoj mreži frekventni regulator (NETTUNO) preko transmitera meri pritisak i pokreće prvu pumpu da nadoknadi pad pritiska zbog potrošnje u sanitarnoj mreži. Ukoliko se otvori jedan od hidranata ili više njih frekventni regulator dostiže maximalnu frekvenciju i za dve sekunde proiziva prvu, odnosno drugu pumpu da nadoknadi pad pritiska koji je izazvala potrošnja vode koja se pojavila otvaranjem hidranata.

Automatika smeštena u ormanu za pogon i zaštitu direktno pogonjenih pumpi, vrši dnevne testove ispravnosti i pali odgovarajuće signalizacije na vratima komandnog ormana. Kao i u predhodnim slučajevima primenjene su sve zaštite pumpi, a zaštitu od rada na suvo aktivira frekventni regulator (NETTUNO) blokirajući rad pumpi dok se ne uspostavi normalno stanje.Alarm zaštite rada na suvo prikazuje Nettuno regulator na displeju u vidu ispisa "dry runing" i signalnom sijalicom crvene boje koja označava kvar.

   Naša ponuda obuhvata i izradu hidropaka za domaćinstvo kako klasičnih tako i hidropaka bez hidroforske posude , kako smo ih mi nazvali "hidropak bez boce" ,tako i hidropaka sa frekventnom regulacijom sa frekventnim regulatorima koji se montiraju u vodenom toku pumpi. Ove uredjaje možete videti u našem web shopu kliknuvši web shop u meniju ili OVDE.   

     

Pošaljite upit za ponudu i uverite se koliko smo povoljniji od drugih !


rssfacebooktwiter linkedin printerest vimeo youtube 

Copyright © 2012-2021 Hidroelektra 021 doo All Rights Reserved.